Dane rejestrowe

 • NIP:522-23-79-600
  REGON:143411270
  nazwa rejestrowa:CAST Marta Grzegorczyk
  adres rejestrowy:Górczewska 179A, 01-459 Warszawa, mazowieckie
  adres do doręczeń:Górczewska 179A, 01-459 Warszawa, mazowieckie

  klasyfikacja PKD:25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
  25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
  25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
  25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych
  25.92.Z - Produkcja opakowań z metali
  25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
  25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  30.99.Z - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
  31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych
  31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych
  31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli
  33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
  33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
  46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  49.41.Z - Transport drogowy towarów
  63.12.Z - Działalność portali internetowych
  68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
  85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
  95.24.Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

Zakład produkcyjny

ul. Górczewska 179a
01-459 Warszawa
tel/fax 22 877 23 07
[email protected]
biuro czynne pn-pt, 8-16

Skontaktuj się z nami